Навчання посадових осіб і спеціалістів

Програми навчання

 Навчання за програмою: «Загальні питання з охорони праці» (посадових осіб та спеціалістів)

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12

 Навчання за програмою: «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15; ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання.

 Навчання за програмою: НПАОП 0.00-1.60-66 (зі змінами та доповненнями) «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» (з робочим тиском більше 0,7 кгс/см 2 і водогрійних котлів з температурою води вище 115 °С);
ДБН В.2.5-77:2014. Котельні установки;
НПАОП 0.00-1.26-96 (зі змінами та доповненнями) «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0,7 кгс/см 2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву не вище 115 °С»

 Навчання за програмою: НПАОП 0.00-1.26-96 (зі змінами та доповненнями) «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,007 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С»

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87)

 Навчання за Інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98

 Навчання за програмою: «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» НПАОП 0.00-1.65-88

 Навчання за програмою: «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (до та понад 1000 В)

 Навчання за програмою: «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж»; «Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду»; «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13)

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.01-07

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» НПАОП 0.00-1.06-77

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці під час вантажно–розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08

Навчання за програмою: «Охорона праці в будівництві» (ДБН А.3.2.2-2009)

 Навч. за прогр.: «Надійна та безпечна експлуатація будівель та споруд»

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві» НПАОП 01.0-1.01-12

 Навчання за програмою: «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції» НПАОП 15.4-1.10-92

 Навчання за програмою: «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна» НПАОП 15.0-1.01-88

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів» НПАОП 0.00-1.13-71

 Навчання за програмою: «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» НПАОП 60.3-1.01-10

 Навчання за програмою: «Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України»

 Навчання за програмою: «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
Навчання за програмою: «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» НПАОП 02.0-1.04-05

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях» (НПАОП 73.1-1.11-12)

 Навчання за програмою: «Загальні правила вибухобезпеки для вибухо- пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» ( НПАОП 0.00-1.41-88)

 Навчання за програмою: «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах» (НПАОП 0.00-1.27-09)

 Навчання за програмою: «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.45-69)

 Навчання за програмою: «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці в метизному виробництві» НПАОП 28.0-1.03-08

 Навчання за програмою: «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» НПАОП 0.00-1.28-10

 Навчання за програмою: «Підготовка спеціалістів при виконанні робіт у замкнених просторах. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) + (НПАОП 0.00-1.76 15) (якщо роботи ведуться у газових мережах)

 Навчання за програмою: «Підготовка спеціалістів при виконанні робіт у замкнених просторах. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)+ (НПАОП 40.1-1.02-01) (якщо роботи ведуться у мережах теплопостачання)

 Навчання за програмою: «Підготовка спеціалістів при виконанні робіт у замкнених просторах. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)+ (НПАОП 41.0-1.01-79) (якщо роботи ведуться у водопроводно-каналізаційних)

 Навчання за програмою: «Підготовка спеціалістів при виконанні робіт у замкнених просторах. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)+ (НПАОП 40.1-1.21-98) (якщо роботи ведуться в електричних мережах)

 Навчання за програмою: «Підготовка спеціалістів при виконанні робіт у замкнених просторах. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)+ (НПАОП 64.2-1.07-96) (якщо роботи ведуться у мережах зв’язку та телекомунікацій)

 Навчання за програмою: «Цивільний захист населення» (для працівників підприємств)

 Навчання за програмою: «Цивільний захист населення для керівників (перші особи) та для начальників штабів Цивільної оборони»

 Навчання за програмою: «Техногенна безпека»

 Навчання за програмою: «Пожежно-технічний мінімум»

 Та інші види навчання…